همکاران

 Untitled-6

Untitled-1  
مونا برآسود مدیرعامل مهدی برآسود موسس و ریاست هیت مدیره محسن ناظر مدیر آموزش

Untitled-10

Untitled-4 Untitled-9
آرین ناصرخیل کارشناس آموزش مجازی  زهرا میلادی کارشناس طراحی و گرافیک مهندس علی غیبی معاونت وب سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهندس علی غیبی

مدیر وب سایت

مهندس محمدعلی شاهی

مدیر دپارتمان سیسکو

مهندس آذر نژاد

مدیر دپارتمان امنیت

مهندس مسعود بیات فر

مدیر دپارتمان مایکروسافت

مهندس سام میرزاقراچه

مدیر دپارتمان میروتیک

مریم بهرامی

کارشناس آموزش

زهرا میلادی

کارشناس طراحی و گرافیک

مهندس عرفان طهرانی

کارشناس دوره های فنی و حرفه ای وتجارت الکترونیک

مهندس حسام دریا بیگی

مدیر شبکه های اجتماعی

آرین ناصرخیل

کارشناس وب و سامانه مجازی

مهرنوش مهدوی