تعریف دوره :

CCNA Service Provider دوره ایست که برای مهندسین شبکه های Service provider  , طراحان و علاقمندان به شبکه هایی در مقیاس بزرگ طراحی شده است که به فارغ التحصیلان دوره امکان میدهد که توانمندی خود در طراحی و پیاده سازی و عیب یابی را در شبکه های Provider  ارزیابی کنند. سر فصل های این دوره به بیان و تفصیل مفاهیم پایه ای که در هسته اصلی شبکه (  Network Core  ) بکار میروند می پردازد و  دانشجویان را برای درک مفاهیم پیچیده تر در شبکه در دوره های بعدی آماده میکند. این دوره را میتوان درگاه اصلی ورود به دنیای شبکه های  Service provider next generation  دانست.

مزایای دوره:
فارق التحصیلان این دوره در پایان امکان طراحی و پیاده سازی و نگهداری سرویس های پایه و اصلی شبکه های  Service provider  را خواهند داشت و همچنین با روتر ها و سرویس های مختلف موجود در این بستر آشنا خواهند شد.

مشاغل دوره:
فارق التحصیلان این دوره میتوانند در شرکت های  ISP  و اپراتور ها و همچنین شبکه های بزرگ مشغول بکار شوند.