آموزش CCNP Service Provider

تعریف دوره :
هدف از این دوره آشنایی پیشرفته تر با مفاهیم و سرویس های موجود در بستر یک شبکه  Service provider  میباشد. این دوره به 4 قسمت تقسیم بندی میشود که در در قسمت سعی شده مفاهیم موجود در یک لایه از شبکه بزرگ مورد بررسی قرار گیرد. دانشجوبان این دوره در ابتدا با مفاهیم پایه ای  Routing  در شبکه آشنا خواهند شد و سپس در مورد سرویسهای مختلف پیشرفته تر همانند  MPLS  و  MPLS Traffic Engineering  و BGP  بر روی این بستر آگاهی لازم را کسب خواهند نمود. هدف نهایی این دوره آماده سازی علاقمندان  به شبکه های  Service Provider  برای آزمون  CCIE Service Provider  میباشد.

 

مزایای دوره:
این دوره در واقع شیرازه اصلی دانش دانشجویان در این زمینه از شبکه را فراهم میکند و بدین منظور نهایت تلاش ما در کلاس بیشتر تکیه بر دانش عملی و تحلیل و بررسی مسائل موجود با تکیه بر حل سناریو های موجود در بستر شبکه های  Service Provider  میباشد. دانشجویان در این دوره نه تنها با مفاهیم اصلی موجود در سر فصل ها آشنا خواهند شد بلکه با طراحی و پیاده سازی و همچنین مسائل موجود در شبکه های بزرگ نیز آشنایی مناسبی پیدا خواهند کرد.

مشاغل دوره:
دانشجوبان این دوره در پایان توانایی کار در شرکت های  Service provider  بویژه اپراتور ها و  ISP  های بزرگ را خواهند داشت.