فراگیرانی که آموزش CCNP Voice را به پایان می رسانند توانایی پیاده سازی تکنولوژی های مختلف Voice در یک شبکه دیتا را خواهند داشت. مقیاس این شبکه می تواند بسیار بزرگ باشد و این افراد می توانند راه کارهای Voice برای این شبکه پیشنهاد داده و آنها را پیاده سازی نمایند.
تمرکز اصلی این دوره روی   Cisco unified communications manager می باشد که قبلا آن را  با نام Call manager  می شناختیم. علاوه بر آن پیاده سازی QOS(Quality of Services) ، Gatewayها ، Gatekeeper ها ، IP Phoneها ، برنامه های کاربردی Voice و یوتیلیتی های مخصوص Router ها و Switch ها از مباحث آموزشی این دوره می باشد. در انتهای آموزش CCNP Voice عیب یابی Cisco unified communications Applications  آموزش داده می شود.
آزمون های آموزش CCNP Voice در جدول زیر آورده شده است:

 

CCNP Voice Exams & Recommended Training

Required Exam(s)

Recommended Training

642-437 CVOICE v8.0

Implementing Cisco Voice Communications and QoS v8.0 (CVOICE v8.0)

642-447 CIPT1 v8.0

Implementing Cisco Unified Communications Manager, Part 1 v8.0 (CIPT1 v8.0)

642-457 CIPT2 v8.0

Implementing Cisco Unified Communications Manager, Part 2 v8.0 (CIPT2 v8.0)

642-427 TVOICE v8.0

Troubleshooting Cisco Unified Communications v8.0 (TVOICE v8.0)

642-467 CAPPS v8.0

Integrating Cisco Unified Communications Applications v8.0 (CAPPS v8.0)