آموزش MTCRE

 آموزش میکروتیک ، آموزش  مسیریابی ( MTCRE)

 

پیشنیاز دوره : MTCNA

مدت زمان استاندارد دوره : ۲ روز
نتایج و اهداف دوره : با اتمام این دوره کلیه دانشجویان قادر خواهند بود کلیه روت‌های روتربرد‌های میکروتیک را   Implement و Debug نمایند .


و همچنین آشنایی کامل با مفهوم روت‌های Dynamic و Static را خواهند داشت.
دوره مناسب برای : مهندسین شبکه و تکنسین‌های شبکه که می خواهند Routing شبکه‌های مختلف را گسترش و پشتیبانی‌ نمایند

Certified Routing Engineer (MTCRE)

Module 1 Static Routing
•    More specific routes
•    ECMP
•    How to force gateway over specific interface
•    Gateway reachability check and route distance
•    Routing mark and route policy
•    Recursive next-hop and scope/target-scope usage

Module 2 Point to Point Addressing
•    Point to Point address configuration

Module 3 VPN
•    What is VPN?
•    Different types of VPN
•    Site to site connectivity with tunnels
     • IPIP, EoIP, PPTP, SSTP, L2TP, PPPoE
•    VLAN and it's usage
•    QinQ implementation
•    VLAN and managed switch
•    VLAN and switch chip configuration on RouterBOARDs

Module 4 OSPF
•    What is OSPF?
•    How OSPF protocol works
•    Hello protocol
•    Database distribution and LSA types explained
•    OSPF network structure
• Areas
• Router types
•    OSPF neighbors and neighbor states (DR and BDR election)
•    External Route Distribution methods (type1, type2)
•    Interface cost and interface types (broadcast, NBMA, etc.)
•    SPT calculation algorithm
•    OSPF and multicast (problems with NBMA)
•    Stub, NSSA and area ranges (route aggregation)
•    Virtual links, usage and limitations
•    OSPF routing lters and limitations