آموزش Fortigate

مقدمه

دوره های آموزشی فایروال های Fortigate شامل 8 دوره می باشد که در این دوره ها دانشجویان علاوه بر آشنایی با مفاهیم امنیت شبکه با پیکربندی فایروال های آموزشی Fortigate آشنا خواهند شد، این فایروال ها از سری محصولات امنیت شبکه شرکت Fortinet می باشد.

 

حوزه قرار گیری دوره

دوره های آموزشی فایروال های Fortigate  از زیر شاخه امنیت شبکه می باشد، در این دوره 50% مفاهیم امنیت شبکه به صورت کاربردی ذکر می شود و 50% مربوط به موارد پیکربندی تجهیزات فایروال Fortigate می باشد.

دوره های فایروال Fortigate

دانشجویان دوره امنیت شبکه فایروال های فورتیگیت (Fortigate)، جهت گذراندن دوره و کسب دانش و توانمندیهای فنی این دوره می بایست دو مدرک اصلی فایروال های Fortigate از سری محصولات شرکت Fortinet را کسب نمایند

  1.      FCNSA
  2.      FCNSP

اما لازم به ذکر است جهت کسب دانش هر کدام از مدارک اشاره شده می باشد دوره های لیست جدول زیر توسط دانشجویان دوره گذرانده شود

جدول 1-1  لیست دوره های و مدارک دوره امنیت شبکه پیکربندی فایروال های Fortigate

ردیف

سطح دوره

عنوان دوره

تعداد ساعت

پیش نیاز

1

 

NSE1

Network Security Technology Foundations

5 ساعت

ندارد

2

NSE2

Network Security Solutions

5 ساعت

NSE1

3

NSE3

Advanced Network Security Solutions Design

5 ساعت

NSE2

4

NSE4-1

Next Gen Firewall & UTM I Class - FortiGate Platform

16 ساعت

NSE3

5

NSE4-2

Next Gen Firewall & UTM II Class - FortiGate Platform

24 ساعت

NSE4-1

6

NSE5-1

Centralized Device Management - FortiManager

8 ساعت

NSE4-2

7

NSE5-2

Centralized Network Security Reporting - FortiAnalyzer

8 ساعت

NSE4-2

8

NSE6-1

Web Application Firewall - FortiWeb

8 ساعت

NSE5-2

9

NSE6-2

Email Security- FortiMail

16 ساعت

NSE5-2

10

NSE6-3

Wireless LAN - FortiAP

8 ساعت

NSE5-2

11

NSE6-4

DDoS Protection - FortiDDoS

8 ساعت

NSE6-4

12

NSE7

Firewall Troubleshooting

 

24 ساعت

NSE6-4