آموزش Lync Server

 

سرفصل آموزشی دوره Lync Server
پیش نیاز دوره: (MCSA 2012 (410-411
 
معرفی دوره:
راه حل جامع شرکت مایکروسافت در زمینه unified  مجموعه Lync server  می باشد آخرین نگارش این محصول در سال 2013 عرضه گردیده و دارای ویژگی های جذاب و پر کاربردی از جمله HD video conferencing  می باشد این محصول قابلیت کارکرد آسان و ارتباط ساده کاربران توصیه می گردد.
از موارد حائز اهمیت دیگر دارای ساختار امن ارتباطی بدون نیاز به VPN  بوده و قابلیت یکپارچه استفاده به صورت Message ,Voice ,Video  را دارا می باشد.
 
 
سرفصل:
1-plan and design lync Topology
2-conferencing
3-lync remote and external access
4-federation
5-contact  management
6-Linc mobility
7-migration and enterprise voice
8-manage and troubleshoot Lync environment
 
سرفصل دوره دوم:
1-designe and configure network optimization
2-plan and configure network services for lync
3-configure voice applications
4-call routing
5-configure unified messaging for lync
6-lync online hybrid solutions