آموزش MCSE

 

MCSE: Server Infrastructure

Solutions Expert

آموزش MCSE یک استاندارد شناخته شده جهانی برای متخصصین IT می باشد.

مدرک (Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE تایید می کند که شما دارای مهارت های لازم برای نگهداری(راهبری) یک Data Center بسیار کارآ و مدرن می باشید. علاوه بر آن در Identity Management(مدیریت هویت), Systems Management (مدیریت سیستم ها), Virtualization (مجازی سازی) , Storage , Networking دارای تجربه می باشید.

جهت دریافت مدرک MCSE دوره های آموزشی و آزمون های زیر را باید با موفقیت بگذرانید:
 
امتحانات اجباری امتحانات اختیاری نام دوره شماره
Installing and Configuring Windows Server 2012 1
Administering Windows Server 2012 2
Configuring Advanced Windows Server 2012 Services 3
Designing and Implementing a Server Infrastructure 4
Implementing an Advanced Server Infrastructure
 
 
MCSE: Desktop Infrastructure
Solutions Expert

مدرک MCSE یک استاندارد شناخته شده جهانی برای متخصصین IT می باشد.

مدرک MCSE: Desktop Infrastructure تایید می کند که شما دارای مهارت های Desktop Virtualization, سرویس های مربوط به Remote Desktopو Application Virtualization می باشید. همچنین بیانگر این ادعاست که شما می توانید Desktop ها و Device هایی را که امکان دسترسی از راه دور به آنها وجود دارد را پیاده سازی و مدیریت نمایید, علاوه بر آن توان امن کردن و سازگاری آن را دارا هستید.

جهت دریافت مدرک MCSE دوره های آموزشی و آزمون های زیر را باید با موفقیت بگذرانید:
  امتحانات اجباری امتحانات اختیاری نام دوره شماره
Installing and Configuring Windows Server 2012 1
Administering Windows Server 2012 2
Configuring Advanced Windows Server 2012 Services 3
Implementing a Desktop Infrastructure 4
Implementing Desktop Application Environments 5