آموزش SharePoint

 

پیش نیاز دوره: ICDL
 
معرفی دوره:
آموزش دوره sharepoint یک plat Form تحتweb می باشد که با قابلیت های مدیریت محتوا و مستندات، مدیریت ارتباطات سازمانی، ایجاد سایت و تولید و نمایش داشبوردهای مدیریتی که دارای محیطی با قابلیت توسعه و سفارشی نمودن است.
 
هدف دوره:
برای ساختن اتوماسیون های مختلف، share های ساده از طریق web و رابط بین کاربر و data base.
 
سرفصل:
1.معرفی
2.نصب وراه اندازی
3.مفهوم وکار با web application
4.مفهوم و کار با site collection
5.مفهوم فایل در share point
6.مفهوم content type
7.مدیریت search
8. مدیریت authentication
9. backup &recovery
10.فارسی سازی